ISO-keuringen

Daar waar andere kaartleveranciers louter beweren dat ze hun kaarten testen, maakt offini cards deze belofte ook effectief waar! ISO (International Organization for Standardization) legt strikte normen op waaraan gelamineerde kaarten moeten voldoen.

Zodra een project volledig is afgewerkt,  wordt de proef op de som genomen: offini cards verifieert of de kaarten inderdaad aan de voorgeschreven standaard voldoen en dit alles in een beschermde testomgeving waarin temperatuur, vochtigheid en lichtinval constant blijven.

plastic kaarten die een horizontale dynamic bending stress test ondergaan

Dynamic bending stress test

Tijdens deze procedure worden de kaarten gebogen om ze daarna naar hun oorspronkelijke, vlakke positie terug te brengen.

Deze beweging wordt gedurende een cyclus van 2.000 buigingen (60 minuten) herhaald zodat er definitief uitsluitsel kan worden gegeven over de impact van deze buiging op de kaarten.

Indien de verschillende laminaatlagen waaruit de kaarten zijn samengesteld niet voldoende aan elkaar zijn gehecht, dan zouden de lagen na het toepassen van deze procedure van elkaar loskomen.

De kaarten worden zowel in de breedte als in de lengte gebogen.

plastic badges die een verticale dynamic bending stress test ondergaan

Dynamic torsion stress test

Tijdens de dynamic torsion stress test worden de kaarten als het ware rondom hun eigen as gebogen.

Dit proces valt te vergelijken met het uitwringen van een handdoek.

Net zoals de dynamic bending stress test meet deze test na een cyclus van 1.000 buigingen (35 minuten) de hechtingsgraad van de verschillende laminaatlagen waaruit een kaart bestaat.

blanco chip cards die een dynamic tornsion stress test andergaan

Thickness measurements

Tijdens het bestelproces kan de klant tussen verschillende kaartdiktes kiezen. Zo bedraagt de standaarddikte van een bankkaart 0,76mm en wordt voor kaartjes die slechts eenmaal gebruikt worden vaak de goedkopere variant van 0,50mm gekozen.

Tijdens de thickness measurements wordt de kaart optisch in vier vlakken verdeeld.

Een speciaal hiervoor geijkte micrometer test vervolgens of de kaart in elk van deze vier vlakken dezelfde dikte heeft. Indien dit niet het geval is, dan wordt de graad van de afwijking vastgesteld en wordt er nagegaan of deze afwijking binnen de normale tolerantiegrenzen valt.

blanco badge die wordt gemeten om te zien of kaartdikte binnen de aanvaardbare tolerantiegrens valt

Dimensions and tolerances

Nadat de klant eenmaal voor een bepaald kaartformaat heeft gekozen, worden de kaarten met de gepaste mal geponst. Deze mal zorgt ervoor dat elke kaart exact hetzelfde formaat krijgt.

Toch kunnen er zich tijdens het drukproces verschuivingen voordoen. offini cards controleert bijgevolg of eventueel veroorzaakte afwijkingen binnen de ISO-normen vallen. Ook eventuele braam en oneffenheden kunnen met behulp van dit proces worden vastgesteld.

SLE blanco kaarten die zowel horizontaal als vertikaal gemeten worden om te checken of de kaarten de juiste grootte zijn geproduceerd

Overall card warpage

Met deze test wordt de krommingsgraad van uw kaarten gemeten.

De kaart wordt in een speciaal hiervoor ontworpen gietvorm gestopt. Indien de kaart een krommingsgraad van 0% heeft, dan zal ze probleemloos door de geijkte gietvorm vallen. Indien de krommingsgraad van de norm afwijkt, dan zal de kaart in de gietvorm blijven steken. Op die manier kan de minste afwijking gedetecteerd worden.

blanco chipkaart die wordt getest of een krommingsgraad van 0 is bereikt

Bending stiffness

De kaart wordt met één kaartzijde in een kaarthouder bevestigd. Aan de tegenoverliggende (boven het tafeloppervlak zwevende) kaartzijde wordt vervolgens een stalen gewicht gehangen. Wanneer de opgelegde testtijd verstreken is, wordt het gewicht verwijderd en de kaart naar haar oorspronkelijke positie teruggebracht.

De eventuele impact die het gewicht op de stevigheid van het gebruikte laminaat veroorzaakt heeft, kan nu worden opgemeten.

badge die wordt getest op de stevigheid en buigzaamheid van de kaart

Impact test

Afwijkingen m.b.t. de stevigheid van het gebruikte laminaat komen dankzij de impact test meteen aan het licht.

Vanop twee verschillende hoogtes wordt een gewicht op de kaarten neergelaten.

Wanneer het gebruikte laminaat niet aan de vereiste kwaliteit voldoet, dan zal deze impact scheuren of barsten in de kaart nalaten.

plastic kaart die een inpact test ondergaat, om de stevigheid van de pvc lagen te testen

Chip wrapping test

De chip wrapping test gaat na of een chip op voldoende wijze aan het laminaat is gehecht.

Dankzij drie verschillende gietvormen met elk een eigen buigradius - hetzij 30mm, 40mm en 50mm - kan er plaatselijke druk op de chipkaarten worden uitgeoefend. Wanneer de chip loslaat, duidt dit op een afwijkende hechtingsgraad.

SLE en Atmel plastic kaarten waarbij getest wordt of de chip module vast genoeg in de badge gekleefd is
plastic kaarten die een horizontale dynamic bending stress test ondergaan
plastic badges die een verticale dynamic bending stress test ondergaan
blanco chip cards die een dynamic tornsion stress test andergaan
blanco badge die wordt gemeten om te zien of kaartdikte binnen de aanvaardbare tolerantiegrens valt
SLE blanco kaarten die zowel horizontaal als vertikaal gemeten worden om te checken of de kaarten de juiste grootte zijn geproduceerd
blanco chipkaart die wordt getest of een krommingsgraad van 0 is bereikt
badge die wordt getest op de stevigheid en buigzaamheid van de kaart
plastic kaart die een inpact test ondergaat, om de stevigheid van de pvc lagen te testen
SLE en Atmel plastic kaarten waarbij getest wordt of de chip module vast genoeg in de badge gekleefd is
plastic kaarten die een horizontale dynamic bending stress test ondergaan
plastic badges die een verticale dynamic bending stress test ondergaan
blanco chip cards die een dynamic tornsion stress test andergaan
blanco badge die wordt gemeten om te zien of kaartdikte binnen de aanvaardbare tolerantiegrens valt
SLE blanco kaarten die zowel horizontaal als vertikaal gemeten worden om te checken of de kaarten de juiste grootte zijn geproduceerd
blanco chipkaart die wordt getest of een krommingsgraad van 0 is bereikt
badge die wordt getest op de stevigheid en buigzaamheid van de kaart
plastic kaart die een inpact test ondergaat, om de stevigheid van de pvc lagen te testen
SLE en Atmel plastic kaarten waarbij getest wordt of de chip module vast genoeg in de badge gekleefd is
offini cards logo is in de vorm van een plastic badge
plastic kaarten die een horizontale dynamic bending stress test ondergaan
plastic badges die een verticale dynamic bending stress test ondergaan
blanco chip cards die een dynamic tornsion stress test andergaan
blanco badge die wordt gemeten om te zien of kaartdikte binnen de aanvaardbare tolerantiegrens valt
SLE blanco kaarten die zowel horizontaal als vertikaal gemeten worden om te checken of de kaarten de juiste grootte zijn geproduceerd
blanco chipkaart die wordt getest of een krommingsgraad van 0 is bereikt
badge die wordt getest op de stevigheid en buigzaamheid van de kaart
plastic kaart die een inpact test ondergaat, om de stevigheid van de pvc lagen te testen
SLE en Atmel plastic kaarten waarbij getest wordt of de chip module vast genoeg in de badge gekleefd is
Offini cards logo in tekstballon vorm